Autumn in Copen-home-gen

Trees get brown, their leaves fly in the wind. Autum slowly settles down. Copenhagen feels cosy and looks wonderful.

Les arbres brunissent, leurs feuilles s’envolent au vent. L’Automne s’installe doucement. Copenhague est chaleureux et magnifique.

Træ bliver mørkere, træ blade flyver i vinden. Efterår er netop ankommet. Tid til at hygge sig. København er pragtfuld.